HUMAN RESOURCES

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Erkin World Power olarak İnsan Kaynakları politikamızın temel amacı; müşteri memnuniyeti ve çevre dostu üretim odaklı yaklaşımımız ile doğru personelleri doğru ve yetenekli olduğu işe yerleştirmek, birey odaklı çalışmak onların becerilerini ve yeteneklerini kullanabilecekleri mesleki ortam ve koşulları sağlamaktır.

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak şirketimizin başarısından önce personellerimizin başarılarına odaklanmak olarak da tanımlayabiliriz. Büyüme ve değişimdeki öncülüğüne paralel olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarında da tüm gelişmelerin takibi ve iş modeline uyarlanmasına önem vermek temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede insan kaynakları politikamızı belirleyen unsurlar;

Kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin bilgi paylaşımı ve doğru eğitime dayalı iş modellerimizi uygulamak kişilerin bireysel gelişmelerini artırmak hedeflenmiştir.

Mevcut ve işe yeni başlayan personel ile bir ekip ortamı oluşturarak, karşılıklı saygı, güven, anlayış ve etkin bir iletişim ile uzun dönemli bir çalışma içinde olmak.

Personelin performansını objektif kriterlerle değerlendirerek, deneyimden çok yeteneğe önem vermek.

Her kademe için iş tanımlarını, gereken nitelikleri ve performans standartlarını oluşturmak.

Başarının ön koşulunun kişiye ve insan onuruna saygı olduğu ilkesinin ışığı altında, insan kaynağının geliştirilmesinin kalıcı bir şirket için gereklilik olduğu inancıyla çalışmak.

UPLOAD CV

Personal Information

Marital Status

Military Status

Health Situation

Education Status

Foreign Language Situation

Computer Skills

Work Experience

Interested Job Position and Fee

ReferencesThe above information is completely correct; I accept and undertake that if I agree to work I will leave your company without any claim in the event that one or all of this information goes wrong and that your company will not be able to fully compensate.