İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Erkin World Power olarak İnsan Kaynakları politikamızın temel amacı; müşteri memnuniyeti ve çevre dostu üretim odaklı yaklaşımımız ile doğru personelleri doğru ve yetenekli olduğu işe yerleştirmek, birey odaklı çalışmak onların becerilerini ve yeteneklerini kullanabilecekleri mesleki ortam ve koşulları sağlamaktır.

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak şirketimizin başarısından önce personellerimizin başarılarına odaklanmak olarak da tanımlayabiliriz. Büyüme ve değişimdeki öncülüğüne paralel olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarında da tüm gelişmelerin takibi ve iş modeline uyarlanmasına önem vermek temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede insan kaynakları politikamızı belirleyen unsurlar;

Kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin bilgi paylaşımı ve doğru eğitime dayalı iş modellerimizi uygulamak kişilerin bireysel gelişmelerini artırmak hedeflenmiştir.

Mevcut ve işe yeni başlayan personel ile bir ekip ortamı oluşturarak, karşılıklı saygı, güven, anlayış ve etkin bir iletişim ile uzun dönemli bir çalışma içinde olmak.

Personelin performansını objektif kriterlerle değerlendirerek, deneyimden çok yeteneğe önem vermek.

Her kademe için iş tanımlarını, gereken nitelikleri ve performans standartlarını oluşturmak.

Başarının ön koşulunun kişiye ve insan onuruna saygı olduğu ilkesinin ışığı altında, insan kaynağının geliştirilmesinin kalıcı bir şirket için gereklilik olduğu inancıyla çalışmak.

CV GÖNDER

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Aydınlatma Metnini okudum onaylıyorum.

Kişisel Bilgiler

Medeni Durum

Askerlik Durumu

Sağlık Durumu

Öğrenim Durumu

Yabancı Dil Durumu

Bilgisayar Becerileri

İş Deneyimi

İlgilenilen İş Pozisyonu ve Ücret

Referanslar

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Beyanını okudum onaylıyorum.Yukarıda verdiğim bilgilerin tamamen doğru olduğuna; işe kabul edildiğim takdirde bu bilgilerden birinin veya tamamının yanlış çıkması halinde hiçbir hak talep etmeden şirketinizden ayrılmayı ve bu nedenle şirketinizin mağruz kalacağı zarar ve ziyanı tamamen ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

k